📑 Mẫu báo cáo

Tổng hợp +100 mẫu báo cáo bằng excel, word, powerpoint chuẩn nhất! Mẫu báo cáo công việc hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng năm đầy đủ nhất cho người đi làm.

  • Mẫu báo cáo công việc
  • Báo cáo thành tích cá nhân
  • Báo cáo thực tập
  • Mẫu báo cáo tài chính
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo thành tích tập thể
  • Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm
  • Mẫu báo cáo tiến độ công việc

Chia sẻ các mẫu báo cáo mới nhất, miễn phí, được cập nhật và tổng hợp liên tục.