🏋 Sức khoẻ

Tổng hợp kinh nghiệm khám sức khỏe đi làm, giấy khám sức khỏe xin việc. Giấy khám sức khỏe xin việc ở đâu, cần lưu ý gì, chuẩn bị gì, bao nhiêu tiền?

Thông tin cá nhân khi khám sức khỏe đi làm gồm những gì? Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin liên lạc.

Kết quả trong giấy khám là cơ sở giúp nhà tuyển dụng đánh giá người lao động có đủ năng lực thể chất để đáp ứng yêu cầu công việc hay không.

Sức khỏe là chìa khoá của hạnh phúc, là nền tảng giúp bạn thực hiện được những khát vọng, ước mơ.