💼 Công việc

Tổng hợp & chia sẻ kinh nghiệm quản lý công việc. Dành riêng cho người đã, đang và sắp đi làm. Chia sẻ về bí quyết kiểm soát thời gian hiệu quả, và:
  • Website tìm việc
  • Mẫu biên bản bàn giao khi nghỉ việc
  • Mẫu báo cáo theo ngày, theo tháng, theo năm
  • Job description mẫu, mô tả công việc mẫu cho đủ ngành nghề
  • Danh sách việc làm thêm, part-time
  • Danh sách việc làm freelance, online tại nhà
Chia sẻ mẫu tài liệu, khóa học quản lý thời gian, khóa học chuyên ngành hoàn toàn miễn phí.
Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp kém: Rào cản và giải pháp khắc phục

Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp kém: Rào cản và giải pháp khắc phục

“Luôn luôn lắng nghe, Luôn luôn thấu hiểu”. Thoạt nghe qua, có vẻ mọi người sẽ đánh giá lắng nghe là một hành động đơn giản. Thực chất lại rất ít người có thể làm chủ được.
Một trong những cách đơn giản để thể hiện bản thân có kỹ năng lắng nghe tốt. Đó là hãy đặt câu hỏi nhiều nhất có thể thay vì chỉ biết đưa câu trả lời.

Shares